Loại phòng

Phòng khu A 3
Phòng khu A 3 Gía từ: 550,000 vnđ
Phòng khu A 4
Phòng khu A 4 Gía từ: 650,000 vnđ
Phòng tập thể
Phòng tập thể Gía từ: 600,000 vnđ
Nhà sàn
Nhà sàn Gía từ: 150,000 vnđ

Nhận xét của du khách