Điểm du lịch Ba Bể

Đền An Mạ

Đền An Mạ
Ngang qua đền An Mạ, bạn hãy kính cẩn nghiêng mình trước nơi thờ các vị trung thần nhà Mạc trong cuộc chiến tranh phong kiến thời Lê Mạc, sau khi bị thua trận đã chạy đến động Puông rồi tuẫn tiết tại đó. Trên hòn đảo có khum hình mai rùa, đền do dòng họ Ma trụ trì dựng đền để thờ cúng cội nguồn, tổ tiên. Đền An Mạ rất thiêng, hằng năm đây là nơi tổ chức lễ hội lồng tồng.
Hình ảnh

Gửi bình luận

Tên của bạn: *
Email *:
Cảm nhận *

Nhận xét của du khách